Vrednost in zanimivost je v doseganju. Stvari so samo na videz zagonetne. Ko se približuješ resnici spoštljivo, počasi, sledi razodetje in silovito spoznanje, ki je nagrada za trud. (1979)
— Janez Pristavec, zapiski
 
janez_pristavec.jpg

Janez Pristavec

Janez Pristavec ( 27 Marec  1947 – 28 Maj 2008) je bil slovenski slikar in profesor umetnosti. Znan je po svojih temeljitih raziskovanjih slikarstva, zaradi česar nikoli ni bil zvest samo enemu likovnemu pristopu. Rodil se je v Mariboru, kjer je živel in ustvarjal večino življenja. Leta 1977 je zaključil študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Med profesorje, ki so močno zaznamovali njegovo pot spadajo znani slovenski umetniki kot so Bogdan Borčič, Nikolaj Omersa, Zoran Didek, Gabrijel Stupica in Štefan Planinc.

Bil je aktiven član mnogih kreativnih in umetniških skupin in društev v Sloveniji v času od 1980 do 2005. Njegova dela so bila razstavljena na 40 samostojnih in 85 skupinskih razstavah.


Umetnik, ustvarjalec je urejevalec psihičnih, materialnih in socialnih razmerij; je urejevalec nasprotij v sebi in okolju. Odločno in jasno umetniško dejanje in vztrajanje v nasprotju z industrijsko množično proizvodnjo, ki je še vedno bila razosebljujoča in odtujojoča, je moja potreba. Iskati poti dostojne človeka je humanistična naloga nas vseh.
— Janez Pristavec, zapiski (1982)

Potrebno je tako dolgo delati, da slika spregovori, in prične vračati vložen trud z navihovanjem in odpiranjem novih možnosti. Radovednost sili ustvarjalca znova in znova v preverjanje tega razodetja: kdaj, kje in kako bo spregovorila slika s pomočjo likovnih dogodkov. To je slikarsko življenje, moj smisel ustvarjanja in reševanja konfliktnih situacij. Pri tem so potisnjene v ozadje narativnost, figurativnost, abstraktnost itd.; v ospredju je SLIKARSKO ŽIVLJENJE. Nehal bi slikati, ko bi dosegel tako stopnjo izurjenosti, da bi slikarstvo postalo udobje in hkrati samo sebi namen.
— Janez Pristavec, zapiski (1985 - 1990)